{ "Description": "Controlebestand voor domeineigendom voor Microsoft 365 - plaats in de hoofdmap van de website", "Domain": "dktwente.nl", "Id": "a91e8c94-1191-45a6-b5c9-9873d98e92c8" }
top of page

Wormen test

Sinds kort is het mogelijk om op de praktijk een preventief ontlastingsonderzoek te laten doen op worminfecties. Dit kan gedaan worden ter vervanging van het preventief behandelen met een ontwormingsmiddel. Zo wordt uw dier niet onnodig belast met medicatie en is er toch zekerheid dat hij of zij wormen vrij is. Aangezien sommige wormsoorten voor de mens besmettelijk zijn is het belangrijk om dit te testen.

Valt de test onverhoopt positief uit dan kan er alsnog behandeld worden met een wormmiddel. Voordeel is dan dat we nu heel gericht kunnen behandelen en dus heel bewust een productkeuze kunnen maken.

imagyst 2.jpg

​​Hoe werkt het ?

U brengt een klein beetje verse ontlasting bij ons langs. Eventueel kunt u dit nog een aantal uren bewaren, maar dat moet dan wel in de koelkast. Wij controleren de ontlasting dan met een gespecialiseerd laboratoriumapparaat (een soort microscoop) op de aanwezigheid van wormen. U ontvangt dan dezelfde dag van ons telefonisch de uitslag en in het geval van een positieve test een behandeladvies op maat. De kosten van het onderzoek bedragen € 28,75.

Het is ook mogelijk om een uitgebreider onderzoek te doen, dan kunnen we naast de wormen ook nog giardia en isospora parasieten in de ontlasting vinden. De kosten hiervan bedragen € 60.50.

Welke wormen ?
We kunnen de volgende wormsoorten bij het onderzoek vinden ;  spoelworm, lintworm, haakworm en zweepworm.

Voordelen :

- geen onnodige medicijnbelasting van uw huisdier

- minder gebruik van ontwormingsmiddelen waardoor er minder snel resistentie ontstaat

- minder ontwormen is duurzamer voor het milieu

- bij een positieve test zien we precies welke worm aanwezig is en kunnen we gericht behandelen

- door te controleren is er minder risico op overdracht van wormen naar de mens

bottom of page