{ "Description": "Controlebestand voor domeineigendom voor Microsoft 365 - plaats in de hoofdmap van de website", "Domain": "dktwente.nl", "Id": "a91e8c94-1191-45a6-b5c9-9873d98e92c8" }
top of page

Preventieve gezondheidszorg

Omdat voorkomen beter is dan genezen

logo's gouden baas.png

                                 Algemene voorwaarden Gouden Baasje programma Dierenkliniek Twente

1. Uitleg van gebruikte termen : in deze overeenkomst betekent het contract de door u getekende overeenkomst tussen Dierenkliniek Twente en u. Met uw dierenarts en uw dierenkliniek wordt bedoeld “Dierenkliniek Twente”. De vanaf hier gebruikte afkorting DK Twente staat voor Dierenkliniek Twente

 

2. Het aangeboden pakket is een preventief zorg pakket, het is geen verzekeringspolis ! Alle gemaakte ziektekosten vallen dan ook niet onder het pakket.

 

3. Elk pakket wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar. Daarna kan het pakket opnieuw voor een jaar worden afgesloten. Het contract wordt niet automatisch verlengd.

 

4. Een pakket wordt afgesloten per huisdier en is niet overdraagbaar op een ander huisdier. Hetzelfde geldt voor de eigenaar, het pakket wordt afgesloten op één persoon en is niet overdraagbaar naar een ander persoon. De gegevens vermeld op het contract zijn hiervoor bepalend.

 

5. Pakketkeuze en kosten ; de maandelijkse kosten voor uw huisdier worden bepaald door diersoort, gewicht van uw dier en het door u gekozen pakket. In het contract geeft u aan voor welk pakket en welke bijbehorende kosten u heeft gekozen.

 

6. Alle voordelen genoemd in de overeenkomst zijn uitsluitend geldig bij Dierenkliniek Twente en niet bij andere dierenartsen of dierenklinieken. Ook als u gebruikt maakt van dierenklinieken die in de dienstenregeling van DK Twente zitten kunt u bij hun geen aanspraak maken op de kortingen zoals genoemd in de overeenkomst.

 

7. Betaling : u kunt alleen aan het Gouden Baasje programma deelnemen als u ons toestemming geeft tot het maandelijks automatisch afschrijven van het in het contract afgesproken bedrag voor uw huisdier. Hiertoe moet er door u een getekende verklaring met toestemming tot automatisch incasso aan ons worden overhandigd.

 

8. Afschrijving van het afgesproken bedrag zal plaats vinden in de laatste week van de maand.

 

9. DK Twente heeft het recht om 1x per jaar het te betalen maandelijkse bedrag aan te passen. Deze aanpassing vindt plaats zodra het nieuwe jaarcontract ingaat, u krijgt van tevoren bericht van deze aanpassing op het ons laatst bekende adres. Als u akkoord gaat met het nieuwe maandelijkse bedrag dan kunt u het abonnement met 1 jaar verlengen. Indien u niet akkoord gaat dan verlengt u uw jaarcontract niet.

 

10. Na betaling heeft u gedurende het jaar recht op de u toegezegde producten, waarbij DK Twente bepaalt wanneer u een product kunt komen ophalen. U krijgt hiervan bericht per SMS of per e-mail, waarna het product voor u klaar ligt bij de balie van DK Twente. Op doordeweekse dagen kunt u het ophalen tussen 9.00 uur en 18.00 uur, met uitzondering van de feestdagen.

 

11. Bij het niet kunnen incasseren of bij het storneren van een al betaald bedrag houden wij ons het recht voor om het contract per direct op te schorten. Na overleg met u bepaalt DK Twente of het contract door kan lopen of dat het definitief wordt beëindigd. Hierbij bestaat wel de betalingsverplichting om al door u afgenomen goederen alsnog te voldoen tot aan een bedrag dat financieel gelijk staat aan de tot dan geleverde producten.

12. Indien uw huisdier komt te overlijden of als de eigenaar van het huisdier overlijdt wordt het contract direct stop gezet en gelden dezelfde regels als genoemd in punt 11 voor wat betreft de betaling van afgenomen producten.

 

13. Als er aanpassingen zijn aan deze algemene voorwaarden dan krijgt u hiervan minimaal 1 maand voor invoering per post bericht. U kunt dan uw contract per direct beëindigen als u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden.

 

14. Door ondertekening van het contract gaat u akkoord met de door u in het pakket gekozen producten en met de bijgevoegde algemene voorwaarden.

 

15. De in het pakket genoemde extra kortingen zijn geldig voor de volgende situaties :

– Op alle Royal Canin voedingen in ons assortiment krijgt u korting door middel van een spaarkaart (na 10 verpakkingen krijgt u de 11e verpakking gratis) en daarnaast krijgt u nog eens 5% korting rechtstreeks op factuur

– Op alle consulten (overdag, avond, nacht en spoed) bij ons op de praktijk (DK Twente) krijgt u direct 10% korting op het consulttarief. Let op ; medicatie, operaties en onderzoeken vallen hier niet onder !

– Op alle vaccinaties die niet in het pakket zitten en die u extra wilt hebben voor uw huisdier (ziekte van lyme, rabiës, herpesvirus, bordetella kat) krijgt u een korting van 20%

 

16. Indien een in het pakket genoemd product door de fabrikant niet leverbaar is wordt er door ons een vergelijkbaar alternatief product aangeboden.

 

17. In het pakket wordt de mogelijkheid tot urine en bloedonderzoek aangeboden. U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een urinemonster. Het bloedmonster wordt op de praktijk afgenomen door een hiertoe bevoegde paraveterinair of dierenarts. Hiertoe is het noodzakelijk dat uw huisdier mee werkt. Bij agressieve of extreem drukke of lastige dieren is het helaas niet verantwoord voor het dier en voor ons personeel om bloed af te nemen. Wij houden ons het recht voor om te bepalen wanneer dit het geval is en kunnen dan niet verplicht worden gehouden om alsnog bloed af te nemen. Ook als er geen urine of bloedonderzoek kan worden gedaan blijven de kosten van het pakket voor de eigenaar gelijk. Hetzelfde geldt als de eigenaar afziet van het urine of bloedonderzoek, ook dan blijven de kosten van het aangeboden pakket hetzelfde. Vanaf een leeftijd van 1 jaar worden jaarlijks bloed- en urineonderzoeken gedaan. De onderzoeken worden tijdens de jaarlijkse vaccinatie gedaan.

 

18. Pups en kittens worden ingedeeld in de categorie passend bij hun uiteindelijk geschatte volwassen gewicht.

 

19. Een contract gaat pas in als pups en/of kittens alle eerste entingen hebben gehad. Voor pups zijn dit 3 basis entingen en voor kittens 2 basis entingen. De enting voor het eerste levensjaar hoort dan uiteraard wel bij het pakket.

 

20. DK Twente behoudt zich het recht voor om alle contracten per direct te beëindigen indien er omstandigheden zijn die dit nodig maken. Uiteraard krijgt u in een dergelijk geval de al betaalde tegoeden in productvorm dan wel financieel terug.

 

21. Wij hopen u met ons Gouden Baasje programma een uitzonderlijke service te kunnen bieden. Mocht u echter vragen of klachten hebben dan kunt u te allen tijde hierover contact met ons op nemen, waarna we in overleg met u gaan proberen om dit op te lossen.

bottom of page