{ "Description": "Controlebestand voor domeineigendom voor Microsoft 365 - plaats in de hoofdmap van de website", "Domain": "dktwente.nl", "Id": "a91e8c94-1191-45a6-b5c9-9873d98e92c8" }
top of page

Door het al jarenlang volgen van chirurgische opleidingen in binnen- en buitenland zijn er op het gebied van chirurgie heel veel mogelijkheden binnen de praktijk. Vrijwel alle buikoperaties, alle tumoroperaties en veel thoraxoperaties zijn bij ons mogelijk. Onze uitgebreide dubbele operatiekamer is hier volledig op ingericht. Wij maken hierbij voor de narcose en de bewaking van de patiënt gebruik van dezelfde apparatuur als in het ziekenhuis gebruikt wordt. Samen met een gedegen lichamelijk onderzoek en (in overleg) bloedonderzoek voorafgaande aan de ingreep wordt het risico van een operatie zo minimaal mogelijk gehouden. Ook de nazorg vindt bij ons op de praktijk plaats. Na de ingreep gaan de dieren pas naar huis als dit verantwoord is, veiligheid staat hierbij ten alle tijde voorop. Uiteraard spreken we alles omtrent de ingreep vooraf uitgebreid met u door.

bottom of page