{ "Description": "Controlebestand voor domeineigendom voor Microsoft 365 - plaats in de hoofdmap van de website", "Domain": "dktwente.nl", "Id": "a91e8c94-1191-45a6-b5c9-9873d98e92c8" }
top of page

Bij een titerbepaling wordt de hoeveelheid antistoffen in het bloed van uw dier bepaald. Zijn er nog voldoende antistoffen tegen een ziekte aanwezig ? Dan is vaccineren nog niet nodig.

 
Helaas zitten er wel wat haken en ogen aan deze methode. Voor lang niet elke ziekte is titeren een mogelijkheid. Dit komt doordat het afweersysteem tegen ziektes uit twee delen bestaan. Het eerste deel zijn antistoffen die meetbaar zijn in het bloed en het andere deel zijn de daadwerkelijke afweercellen, welke helaas niet te meten zijn. Voor een aantal entstoffen is er een goede samenhang tussen de hoeveelheid antistoffen en de daadwerkelijke bescherming tegen de ziekte waarvoor de enting gegeven is. Dit betekent dat wanneer uw dier genoeg (meetbare) antistoffen heeft, uw dier ook beschermd is tegen deze ziekte. Dit geldt bij de hond voor parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte en bij de kat voor kattenziekte. Echter voor sommige ziektes, zoals de ziekte van Weil en de kennelhoest bij de hond en niesziekte bij de kat is deze samenhang er niet en kun je dus ook geen titerbepaling doen. De enigste optie om dan een goede bescherming te houden is door jaarlijks te vaccineren.

Praktisch betekent dit dat uw dier ondanks een titerbepaling nog steeds ieder jaar een vaccinatie nodig heeft tegen ziekte van Weil en kennelhoest (honden) of niesziekte (katten). Daarnaast is het afhankelijk van de uitslag van de titertest of er een enting nodig is tegen een van de ziektes waarvoor de titerbepaling gedaan is. 

Wat ook een probleem kan zijn is het feit dat hondenziekte, besmettelijke leverziekte en parvo alleen leverbaar zijn als combinatie enting met elkaar. Alleen parvo is als losse enting te verkrijgen. Zou de titer voor hondenziekte of besmettelijke leverziekte te laag zijn dan is de enigste optie om een goede bescherming te houden alle drie de ziektes opnieuw te vaccineren. Zolang er geen fabrikant is die de entstoffen allemaal apart gaat leveren zal dit ook niet veranderen.

biogalkit.jpg
bottom of page