{ "Description": "Controlebestand voor domeineigendom voor Microsoft 365 - plaats in de hoofdmap van de website", "Domain": "dktwente.nl", "Id": "a91e8c94-1191-45a6-b5c9-9873d98e92c8" }
top of page

Nieuwe regels identificatie en registratie honden

Vanaf 1 november 2021 zijn er nieuwe regels ingevoerd voor het chippen en registreren van honden in Nederland. Een chip en een paspoort voor de hond kan uitsluitend nog door een dierenarts worden afgegeven als de eigenaar van de hond een UBN nummer heeft aangevraagd bij de overheid. Hierbij maakt het niet uit of u een regelmatige fokker bent, een gelegenheidsnestje hebt gefokt of dat u om welke reden ook een paspoort voor uw hond nodig heeft (bv door verlies van het paspoort of een vol paspoort). Deze nieuwe wetgeving is door de overheid ingesteld en wettelijk verplicht. Ook voor honden die uit het buitenland naar Nederland worden gehaald gelden strengere regels.

U kunt een UBN nummer aanvragen via de website van de RVO van de overheid.

Link : I&R registratie UBN nummer aanvragen

Tevens vindt u via deze link uitgebreide informatie over de nieuwe regels.

Komt u op het spreekuur van de dierenarts zonder dit UBN nummer dan kunnen wij helaas geen chip of paspoort meer afgeven.

bottom of page