{ "Description": "Controlebestand voor domeineigendom voor Microsoft 365 - plaats in de hoofdmap van de website", "Domain": "dktwente.nl", "Id": "a91e8c94-1191-45a6-b5c9-9873d98e92c8" }
top of page

Wanneer u een afspraak maakt voor een titerbepaling, wordt er een klein beetje bloed van uw dier afgenomen. Het buisje met afgenomen bloed bewaren we in de koelkast totdat we de test gaan uitvoeren. We doen dit één tot twee maal per week, afhankelijk van het aantal testen die week.

Als we de test gaan doen dan worden de bloedmonsters met behulp van een micropipet overgebracht in testvakjes. Hierna moet er elke paar minuten een handeling worden verricht. Na ongeveer een half uur kan het resultaat worden afgelezen en is bekend hoe het gesteld is met de afweer van uw huisdier. Nu krijgt u van ons een gericht advies : is verder vaccineren tegen hondenziekte, parvo of besmettelijke leverziekte noodzakelijk of kan het nog weer een paar jaar wachten en herhalen we de vaccicheck. 

De uitslagen vallen in 6 categoriën : De schaalverdeling loopt van S0 naar S6+(0, 1, 2, 3, 4, 4+, 5, 5+, 6, 6+).

S0 = negatief
S1 = negatief
S2 = zwak positief
S3 = positief
S4 = positief
S5 en hoger zijn hoog positief

Hoe hoger de waarde, hoe beter de bescherming van uw dier tegen de desbetreffende ziekte nog is.
 
Gevaccineerde volwassen honden en katten:
Bij een uitslag van S3 en hoger kan drie jaar worden gewacht alvorens opnieuw te testen.
Bij een uitslag van S2 (zwak positief): na 1 à 2 jaar opnieuw testen.
Bij een uitslag van S1 of S0:het advies is om de hond tegen de desbetreffende aandoening te vaccineren om de bescherming op een hoog nivo te houden.

Reeds gevaccineerde pups en kittens kunnen 3 tot 4 weken na vaccinatie getiterd worden. Indien er antilichamen worden gemeten is het niet altijd
duidelijk of deze maternaal zijn (= nog van moeder afkomstig) of ontstaan zijn door de vaccinatie. In dat geval is het belangrijk om na 3 weken opnieuw een titerbepaling uit te voeren om te zien of de antilichaamtiters gedaald zijn (maternaal) of gelijk gebleven of verhoogd zijn. Afhankelijk van de waarden kan er vervolgens besloten worden om of opnieuw te titeren of tot vaccinatie over te gaan.

Deze bloedafname kan gecombineerd worden met het jaarlijkse gezondheidsonderzoek en de enting tegen de ziekte van Weil of niesziekte. Om de kosten zo laag mogelijk te kunnen houden, worden 1 keer per week de titerbepalingen gedaan. 
Mocht uw dier genoeg antistoffen hebben, dan kunt u met uw boekje aan de balie komen zodat wij de uitslag van de test kunnen noteren. Afhankelijk van de hoogte van de titer kan het zijn dat er na 1 jaar of na 3 jaar opnieuw bloed moet worden afgenomen. 
Mocht uw dier niet meer beschermd zijn, dan maken we een nieuwe afspraak zodat we de benodigde vaccinatie kunnen geven.

vaccicheck 2.jpeg
bottom of page